Činnosť Honorárneho konzulátu Ruskej federácie v Banskej Bystrici júl – december 2019