Činnosť Honorárneho konzulátu Ruskej federácie v Banskej Bystrici obdobie marec – jún 2019