Honorárny konzul Ruskej federácie sa zúčastnil osláv 74. výročia oslobodenia mesta Banská Bystrica