Otvorenie Honorárneho konzulátu v Banskej Bystrici